Múineann Gá Seift: Pobal na Gaeilge UCD chomh beo bríomhar agus a bhí riamh

Ní chuirfidh athrach shaol na hollscoile i mbliana as do chúrsaí Gaeilge, Scéim Theach na Gaeilge agus imeachtaí an Chumainn Ghaelaigh UCD san áireamh. Cé gur ar líne a bheas mórchuid de theagasc na hollscoile an trimeastar seo, tá Teach na Gaeilge lán arís le cónaitheoirí Gaeilge agus tá i gceist ag an Chumann Ghaelach UCD a gclár imeachtaí a reáchtáil go fíorúil.

Léirmheas ar ‘Arracht’: Léiriú machnamhach a bhfuil blas na dearóile air

Más sa tóir ar léiriú scannánaíochta faoin Ghorta Mhór atá tú, ní thiocfaidh tú ar a leithéid anseo. Insíonn ‘Arracht’ scéal corraitheach fir aonair agus é ag troid ar son a mharthanais le linn an Ghorta Mhóir. Bhí an scannán á shruthú beo ar líne mar chuid de Fhleadh Scannánaíochta na Gaillimhe 2020, áit a bhfaca mé féin é. Chuir sé deireadh leis an Fhleadh atá ar an fhód le dhá bhliain is tríocha.