Múineann Gá Seift: Pobal na Gaeilge UCD chomh beo bríomhar agus a bhí riamh

Ní chuirfidh athrach shaol na hollscoile i mbliana as do chúrsaí Gaeilge, Scéim Theach na Gaeilge agus imeachtaí an Chumainn Ghaelaigh UCD san áireamh. Cé gur ar líne a bheas mórchuid de theagasc na hollscoile an trimeastar seo, tá Teach na Gaeilge lán arís le cónaitheoirí Gaeilge agus tá i gceist ag an Chumann Ghaelach UCD a gclár imeachtaí a reáchtáil go fíorúil.